เครื่องตัดเลเซอร์

Application of Laser Cutting Machine in Automotive Manufacturing Industry

In today’s laser processing industry, the most important application technology is laser cutting, which accounts for at least 70% of the laser processing industry. Laser cutting is currently the most advanced cutting process in the world. It has many advantages. It can be used for precise manufacturing, flexible cutting, and special-shaped processing. It can be formed at one time, with high speed and high efficiency.

อ่านต่อไป

4 Type Applications of Laser Engraving Machine

Wow, 4 Type Applications of Laser Engraving Machine

Sculpture is an ancient art. In the long river of history, our ancestors developed a variety of exquisite sculpture techniques, such as tooth carving, jade carving, wood carving, stone carving, clay carving, face sculpture, bamboo carving, bone carving, inkstone carving, etc. , they are precious artistic heritage in Chinese arts and crafts.

อ่านต่อไป

Research on Counter Force Processing Technology of Laser Cutting

Research on Counter Force Processing Technology of Laser Cutting

As an emerging technology, laser processing technology has developed rapidly in recent years and is widely used in cutting, welding, etching, marking, drilling, heat treatment, and other scenarios of various materials. With the wide application of laser processing technology, laser processing equipment has also been developed rapidly.

อ่านต่อไป

how to choose the nozzle of laser cutting machine?

How to Choose The Nozzle of Laser Cutting Machine?

Nozzles are very common consumables on laser cutting machines, and they are also very important parts in laser cutting. It is located at the bottom end of the laser head, very close to the work piece, and the focused laser and high-pressure airflow are shot through the nozzle, so it plays a very critical role in the cutting process.

อ่านต่อไป

Explanation of Laser Cutting Technical Parameters

Explanation of Laser Cutting Technical Parameters

The application of laser cutting machines is becoming more and more popular. How to use laser technology to produce products with high quality and efficiency requires laser cutting machine operators to learn relevant knowledge, and more importantly, to constantly summarize the experience in practice. Let’s first understand several commonly used laser cutting technical parameters.

อ่านต่อไป

วิธีแก้ปัญหาของการตัดด้วยไฟเบอร์เลเซอร์

วิธีแก้ปัญหาของการตัดด้วยไฟเบอร์เลเซอร์

เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์มีข้อดีหลายประการ เช่น ความแม่นยำในการตัดสูง กรีดแคบ พื้นผิวการตัดเรียบ และประสิทธิภาพสูง ในขณะเดียวกัน การใช้เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์มีข้อดีที่สำคัญในแง่ของความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม ในแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์จะใช้สถานะของอุปกรณ์หลัก

อ่านต่อไป

ระบบขนถ่ายอัตโนมัติ

8 ข้อเท็จจริงที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับระบบการโหลดและขนถ่ายอัตโนมัติของการตัดด้วยเลเซอร์

ด้วยความก้าวหน้าของสังคมและการปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพ ความต้องการของตลาดสำหรับการกระจายผลิตภัณฑ์ ต้นทุนการผลิตที่ต่ำ และวงจรการผลิตที่สั้นลงจึงมีความเร่งด่วนมากขึ้นเรื่อยๆ

อ่านต่อไป