Laserový řezací stroj

Application of Laser Cutting Machine in Automotive Manufacturing Industry

In today’s laser processing industry, the most important application technology is laser cutting, which accounts for at least 70% of the laser processing industry. Laser cutting is currently the most advanced cutting process in the world. It has many advantages. It can be used for precise manufacturing, flexible cutting, and special-shaped processing. It can be formed at one time, with high speed and high efficiency.

pokračovat ve čtení

Research on Counter Force Processing Technology of Laser Cutting

Research on Counter Force Processing Technology of Laser Cutting

As an emerging technology, laser processing technology has developed rapidly in recent years and is widely used in cutting, welding, etching, marking, drilling, heat treatment, and other scenarios of various materials. With the wide application of laser processing technology, laser processing equipment has also been developed rapidly.

pokračovat ve čtení

Explanation of Laser Cutting Technical Parameters

Explanation of Laser Cutting Technical Parameters

The application of laser cutting machines is becoming more and more popular. How to use laser technology to produce products with high quality and efficiency requires laser cutting machine operators to learn relevant knowledge, and more importantly, to constantly summarize the experience in practice. Let’s first understand several commonly used laser cutting technical parameters.

pokračovat ve čtení

Jak vyřešit potíže s řezáním vláknovým laserem

Jak vyřešit potíže s řezáním vláknovým laserem

Vláknový laserový řezací stroj má mnoho výhod, jako je vysoká přesnost řezání, úzká štěrbina, hladký řezný povrch a vysoká účinnost. Použití vláknových laserových řezacích strojů má přitom významné výhody z hlediska bezpečnosti a ochrany životního prostředí. V budoucím vývojovém trendu budou stroje na řezání vláknovým laserem zaujímat status hlavního proudu zařízení.

pokračovat ve čtení