Máy cắt laser

Máy cắt laser có cắt được tấm sắt gỉ hay không

Máy cắt laser có cắt được tấm sắt gỉ hay không

Chúng ta đều biết rằng máy cắt laser là một công cụ sắc bén để gia công kim loại tấm, cắt sắt như bùn. Trong quá trình sản xuất thực tế, chúng ta thường thấy rằng các vật liệu đã qua xử lý sẽ bị rỉ sét, đặc biệt là khu vực miền nam tương đối ẩm ướt. Thép cacbon, sắt tấm, vv dễ bị gỉ.

máy cắt
máy cắt

Cần chú ý điều gì khi máy cắt laser cắt vật liệu bị han gỉ?

Đầu tiên, chúng ta phải phân tích cắt nguyên lý của máy cắt laser. Bản thân tia laser không thể là nguồn sáng. Tia laser sẽ chỉ tạo ra nhiệt sau khi bề mặt của tấm xử lý được hấp thụ. Trong trường hợp bề mặt vật liệu bị gỉ hoặc không bị gỉ, sự hấp thụ tia laser khác nhau, và quá trình sinh nhiệt cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Nói chung việc cắt các tấm gỉ sẽ có những tác dụng sau

Hiệu quả cắt của các tấm gỉ sẽ giảm, hiệu quả kém và tỷ lệ phế liệu sẽ cao hơn. Nếu có thể, hãy giảm việc sử dụng các tấm gỉ hoặc xử lý chúng trước khi sử dụng.
  
Thiệt hại lớn nhất thực sự là nổ trong quá trình đục lỗ và cắt, điều này sẽ gây ô nhiễm cho ống kính. Bạn có thể sử dụng máy mài để loại bỏ rỉ sét trước. Nếu tấm không dày, ảnh hưởng dưới 5mm sẽ không đáng kể mà chất lượng sản phẩm cắt ra sẽ bị ảnh hưởng. Tỷ lệ đạt yêu cầu cao.

Tình trạng cắt của các tấm gỉ đồng đều sẽ tốt hơn so với các tấm gỉ không đều. Bởi vì tấm gỉ đồng nhất hấp thụ tia laser đồng đều, nó có thể được cắt tốt. Đối với quá trình gia công vật liệu có lớp gỉ không đồng đều trên bề mặt, tình trạng bề mặt của vật liệu phải đồng đều trước khi cắt.


Laser cutting machines are generally not well-suited for cutting rusty iron or metal plates. Laser cutting relies on the ability of the laser beam to focus and cleanly melt or vaporize the material it is cutting. When it comes to rusted or heavily oxidized metal, several challenges arise:

  1. Reduced Absorption: Rust and oxidation can significantly reduce the absorption of the laser energy by the metal. This means that the laser may not generate enough heat to cut through the material effectively.
  2. Surface Irregularities: Rust often creates uneven and irregular surfaces. Laser cutting machines require a smooth and flat surface for precise cutting. Irregularities can lead to inconsistent cutting depths and results.
  3. Material Integrity: Laser cutting works best with clean, homogeneous materials. Rust can weaken the structural integrity of the metal, making it more prone to melting, warping, or producing rough edges during the cutting process.
  4. Safety Concerns: Rust can contain impurities, such as dirt and contaminants, which may produce hazardous fumes when exposed to high temperatures from the laser. Safety precautions should be taken to ensure the health of operators.

If you need to cut rusty or oxidized metal, it’s advisable to remove as much of the rust as possible before using a laser cutting machine. This can be done through methods such as sandblasting, grinding, or using chemical rust removers. Once the metal surface is cleaned and prepared, laser cutting can be more effective and provide cleaner results.

Alternatively, other cutting methods, such as plasma cutting or waterjet cutting, may be better suited for materials with rust or surface irregularities. These methods do not rely on the same level of material absorption as laser cutting and can handle rusted materials more effectively.

Alternatively, other cutting methods, such as plasma cutting or waterjet cutting, may be better suited for materials with rust or surface irregularities. These methods do not rely on the same level of material absorption as laser cutting and can handle rusted materials more effectively.Alternatively, other cutting methods, such as plasma cutting or waterjet cutting, may be better suited for materials with rust or surface irregularities. These methods do not rely on the same level of material absorption as laser cutting and can handle rusted materials more effectively.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *