Laserový řezací stroj

Metody řezání laserem (3 typy)

Metody řezání laserem

Odhadovaná doba čtení: 3 minuta

Fúzní řezání

Fúzní řezání
Fúzní řezání

Laserové tavné řezání je použití pomocného plynu k vyfukování roztavené kapaliny, když je zpracovávaný materiál lokálně zahříván a roztaven laserem. Protože se vyskytuje v kapalném stavu, nazýváme ho tavným řezáním.

U naší kovové laserové řezačky je laserový paprsek sladěn s vysoce čistým inertním řezným plynem, aby poháněl roztavený materiál tak, aby opustil zářez, a samotný plyn se neúčastní řezání. Řezání tavením laserem může dosáhnout vyšší řezné rychlosti než řezání zplyňováním.

Řezání plamenem

Laserové řezání plamenem v kovovém laserovém řezacím stroji má zvýšit tepelnou energii kyslíkem a interakci mezi zahřátým kovem, takže materiál je dále zahříván. Tato metoda má výhody vysoké účinnosti a vysoké rychlosti pro stejnou tloušťku kovové oceli. Rozdíl mezi laserovým tavením a řezáním je v tom, že jako pomocný plyn pro řezání se používá kyslík. Nevýhodou je, že se to projeví na kvalitě řezu. Materiál bude mít po řezání otřepy a drsnost bude přeci jen velká. Metody řezání laserem

Řezání odpařováním

Řezání odpařováním
Řezání odpařováním

To je to, co v současné době používáme v mnoha vláknový laser řezací stroje. V procesu laserového zplyňování a řezání dochází ke zplynování materiálu na štěrbině. V tomto případě je zapotřebí velmi vysoký výkon laseru k okamžitému generování extrémně vysoké tepelné energie. Metody řezání laserem

Navíc, aby se zabránilo kondenzaci par při odpařování materiálu, nesmí tloušťka materiálu příliš přesáhnout průměr laserového paprsku. Tyto podmínky omezují aplikační pole vláknových laserových řezacích strojů a nemohou zpracovávat materiály, jako je keramika a dřevo. Nyní jsou široce používány v kovových materiálech, jako je uhlíková ocel, nerezová ocel a slitiny hliníku.

Laser Cutting MethodLaser Cutting MethodLaser Cutting MethodLaser Cutting Method

Laser Cutting Method
Laser Cutting Method

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *